Despre

I. ARGUMENT

 

Școala Gimnazială “Artemiu Publiu Alexi”  din Sîngeorz-Băi proiectează şi aplică politica educaţională a Ministerului  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind învăţământul preuniversitar, pornind de la priorităţile politicii educaţionale:

 • calitate;
 • descentralizare;
 • performanţă;
 • eficienţă;
 • standarde europene;
 • acces egal la educaţie;
 • învăţare permanentă ;
 • oferte educaţionale diversificate;
 • resurse umane bine pregătite, implicate, responsabile, cu disponibilităţi pentru schimbare şi dezvoltare profesională;

La baza conceperii planului managerial pentru anul şcolar 2012-2013 au stat următoarele documente:

 • Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1 din 2011
 • Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul şcolar 2012-2013
 • Raportul privind starea învăţământului preuniversitar din judeţul Bistriţa-Năsăud pentru anul 2011-2012
 • Raportul de autoevaluare internă pentru anul şcolar 2011-2012, realizat de Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din Şcoala Gimnazială “A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi
 • Procesul Verbal din data de 14.X.2011, încheiat ca urmare a evaluării externe a Şcolii Generale “ A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi în perioada 13-14. X. 2011.

II. VIZIUNEA

Educația tinerilor în spiritul cetățeniei democratice, pregătirea lor pentru a fi cetățeni ai unei Europe unite.

III. MISIUNEA

Școala va avea ușile deschise pentru cei care au nevoie de educație, pentru a asigura apropierea dintre oameni, cunoașterea și apropierea reciprocă în vederea unei conviețuiri armonioase.

MOTTO:

“Orice educaţie este autoeducaţie, iar noi, ca dascăli şi educatori, creăm de fapt doar contextul în care copilul se autoeducă. Trebuie să realizăm contextul optim, pentru ca, prin noi, copilul să se educe singur, aşa cum trebuie să se educe el prin propriul său destin lăuntric.”

Rudolf Steiner

Organigramă :

ACTVITATI

Blog
Aşteptăm părerile, reclamaţiile şi laudele voastre pe pagina de blog! scoalaartemiupubliualexi.ro/blog/