Despre

I. ARGUMENT

Școala Gimnazială “Artemiu Publiu Alexi”  din Sîngeorz-Băi proiectează şi aplică politica educaţională a Ministerului  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind învăţământul preuniversitar, pornind de la priorităţile politicii educaţionale:

  • calitate;
  • descentralizare;
  • performanţă;
  • eficienţă;
  • standarde europene;
  • acces egal la educaţie;
  • învăţare permanentă ;
  • oferte educaţionale diversificate;
  • resurse umane bine pregătite, implicate, responsabile, cu disponibilităţi pentru schimbare şi dezvoltare profesională;Școala Gimnazială ”Artemiu Publiu Alexi” Sîngeorz-Băi susține asigurarea unui sistem de învățământ de calitate, performant, incluziv și eficient. Promovează valori și practici democrate care să asigure un climat propice dezvoltării competențelor și aptitudinilor elevilor.

II. VIZIUNEA

Școala Gimnazială ”Artemiu Publiu Alexi” Sîngeorz-Băi susține asigurarea unui sistem de învățământ de calitate, performant, incluziv și eficient. Promovează valori și practici democrate care să asigure un climat propice dezvoltării competențelor și aptitudinilor elevilor.

III. MISIUNEA

Misiunea şcolii este să ofere elevilor posibilitatea de a-şi contura personalitatea, de a-şi exprima deschis opiniile, de a-și asigura pregătirea în a deveni cetățeni activi și eficienți în societate. Școala va sprijini fiecare elev să se dezvolte în funcție de interesul și motivația personală astfel încât traiectoria lui socială și profesională să crească spre succes.

MOTTO:

“Orice educaţie este autoeducaţie, iar noi, ca dascăli şi educatori, creăm de fapt doar contextul în care copilul se autoeducă. Trebuie să realizăm contextul optim, pentru ca, prin noi, copilul să se educe singur, aşa cum trebuie să se educe el prin propriul său destin lăuntric.”

Rudolf Steiner

IV. SIGLA ȘCOLII 

Organigramă :

Blog
Aşteptăm părerile, reclamaţiile şi laudele voastre pe pagina de blog! scoalaartemiupubliualexi.ro/blog/