Activităţi ale asociaţiei în anul şcolar 2012/2013 :
1. Transport elevi la diferite concursuri
2. Cărţi pentru premii
3. Taxa de participare la diverse concursuri
4. Premiul de onoare
5. Premiul special
6. Realizarea site-ului şcolii

Asociaţia părinţilor

Pentru noi, părinţii sau adulţii care trăim alături de un copil sau îl însoţim pe drumul vieţii, provocarea constă în a-i permite să realizeze actul cel mai dureros pentru fiecare, acela de a creşte şi de a se diferenţia de noi. Îl autorizăm astfel să ne părăsească, să se despartă de noi, să se îndepărteze  pentru a întâmpina riscurile şi minunile vieţii. A-i da voie unui copil să  ştie cine este, în toate situaţiile de viaţă, în prezenţa oricărui adult, iată miza educaţiei. Să ajutăm, deci, fiecare fiinţă să se afirme să se definească, să dorească să  existe pe deplin.

ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR – ŞCOALA GENERALĂ A.P.ALEXI SȊNGEORZ-BĂI

A luat fiinţă în septembrie 2012. Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art. 6. Scopul asociaţiei îl constituie:

(a)    Susţinerea, modernizarea, eficientizarea, creşterea eficacităţii şi calităţii precum şi îmbunătăţirea continua a învăţământului, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene şi a specificului societăţii româneşti, în interesul copiilor din şcoală şi din învăţământul preuniversitar.

(b)   Susţinerea şi promovarea intereselor copiilor şi părinţilor din învăţământul preuniversitar în relaţiile cu profesorii şi conducerea şcolii, inspectoratelor şcolare, administraţiilor central şi locale, sindicatelor din învăţământ, federaţii ale părinţilor, alte organizaţii naţionale şi international şi societatea civilă. Asociaţia va desfăşura activităţile stabilite prin statut, care se referă în esenţă la realizarea de obiective educaţionale, la dezvoltarea, modernizarea, întreţinerea bazei materiale a şcolii, la sprijinirea şcolii în realizarea şi îmbunătăţirea continua a procesului de instruire şi educare a elevilor.

Art. 7. Obiectivele asociaţiei sunt:

 • identificarea modalităţilor, mijloacelor şi resurselor de realizare a scopului fundamental, precum şi elaborarea de studii, material şi strategii compatibile cu scopul declarant;
 • desfăşurarea de activităţi în scopul realizării şi îmbunătăţirii continue a procesului de instruire şi educare a copiilor şi elevilor, a activităţilor de orientare şcolară si profesională, a activităţilor de integrare socială a adolescenţilor şi de pregătire a părinţilor pe probleme privind educarea copiilor;
 • colaborarea cu şcoala/grădiniţa în vederea asigurării unei baze materiale pentru buna desfăşurare în condiţii optime a educaţiei copiilor şi elevilor;
 • colaborarea cu instituţii de învăţământ preşcolare, preuniversitare, inspectorate şcolare, primării, prefecture şi Ministerul Educaţiei Naţionale, cu asociaţii şi fundaţii similare;
 • promovarea şi dezvoltarea unor relaţii de natură culturală şi ajutorarea materială şi umanitară;
 • stabilirea de raporturi de asociere, afiliere sau alte asemenea raporturi cu instituţii sau organizaţii din tară sau străinătate, care prin scopul, obiectivul lor de activitate promovează întreţinerea, dezvoltare şi modernizarea şcolii şi a învăţământului;
 • colectarea, recepţionarea şi distribuirea ajutoarelor ajutoarelor achiziţionate prin donaţii în natură sau bani din ţară şi străinătate, de la persoane fizice sau juridice;
 • realizarea oricăror alte activităţi compatibile cu scopul asociaţiei, efectuate în condiţiile legii;

Patrimoniul asociaţiei va fi constituit din:

 • contribuţia membrilor fondatori ;
 • taxa de înscriere şi cotizaţiile membrilor ;
 • dobânzi bancare ;
 • sponsorizări ;
 • donaţii în bani şi bunuri ;
 • dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea asociaţiei ;

Activităţi ale asociaţiei în anul şcolar 2012/2013 :

Sponsorizări :

 • transport elevi la diferite concursuri (fizică, trupa de teatru Ridendo, concurs de matematică Constanţa, echipa de atletism, concursul de şah ) ;
 • cărţi de premiu pentru concursul de fizică organizat în şcoală ;
 • taxa de participare la concusul de chimie de la Dej ,,Gheorghe Spacu” a elevelor Tofan Florina şi Jarda Luminiţa ;
 • Premiul de onoare Jarda Luminiţa ;
 • Premiul special pentru rezultate deosebite în competiţiile şcolare Tofan Florina;
 • Realizarea site-ului şcolii;

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Blog
Aşteptăm părerile, reclamaţiile şi laudele voastre pe pagina de blog! scoalaartemiupubliualexi.ro/blog/