Regulamente

Regulamentul de ordine interioară a fost conceput pe baza Legii Învăţământului, Statutului personal didactic, a Contractului Colectiv de Muncă, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, pe baza propunerilor cadrelor didactice.

Scopul său este de a completa Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar cu prevederi specifice Şcolii Gimnaziale „ARTEMIU PUBLIU ALEXI „SINGEORZ-BAI.

Prevederile actualului Regulament de ordine interioară vor fi completate şi îmbunătăţite periodic de către Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor primite de la profesori, elevi, părinţi sau la apariţia unor noi acte normative.

Prezentul regulament a fost modificat, dezbătut şi avizat în şedinţa CP din 01.02.2018 și în ședința Consiliului de administrație din 02.02.2018.

<Mai multe …>

Blog
Aşteptăm părerile, reclamaţiile şi laudele voastre pe pagina de blog! scoalaartemiupubliualexi.ro/blog/